CenPay

All the information, benefits about services at FamilyMart

“CenPay สะดวก ง่าย จ่ายบิล เติมเงิน” เป็นบริการด้านการรับชำระ

บิลและการเติมเงินอย่างครบวงจร ภายใต้เครือของกลุ่มเซ็นทรัล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของหรือทำธุรกรรมใน

ห้างร้านภายใต้เครือของกลุ่มเซ็นทรัล และเป็นการขยายธุรกิจให้มีความ

หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มคนผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

CenPay รับชำระบิลต่างๆ มากกว่า 200 รายการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค

ต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าประกัน ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าบัตรเครดิต ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ พร้อมทั้งบริการเติมเงินโทรศัพท์

ค่าบัตรเครดิต ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ พร้อมทั้งบริการเติมเงินโทรศัพท์

ณ จุดบริการที่มีเครื่องหมาย CenPay

ปัจจุบัน CenPay ยังได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลายของเคาน์เตอร์

แคชเชียร์ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 1,746 สาขาทั่วประเทศไทย ได้แก่ แฟมิลี่มาร์ท,

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลส์ และท็อปส์, เซ็นทรัล, โรบินสัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท

ไทวัสดุ, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์, เพาเวอร์บาย, เชกาเฟรโด และ

มัทสึโมโตะ คิโยชิ