พูดคุยกับแฟรนไชส์

สมพร สิกขารักษ์สกุล

คุณ สมพร สิกขารักษ์สกุล

ผู้จัดการร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาศรีสมิตรและลาซาลปาร์ค

“แรกเริ่มเดิมที ผมและภรรยาเป็นพนักงานธนาคาร แล้วเริ่มอยากมีธุรกิจส่วนตัวซึ่งภรรยาก็ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูก และผมต้องหาธุรกิจเพื่อมารองรับให้ภรรยาและพร้อมที่จะดูแลลูกในเวลาเดียวกัน ผมเริ่มจากธุรกิจเสื้อผ้า ช่วงแรกเหมือนจะไปได้สวย แต่พอเริ่มทำไปก็เกิดปัญหา บังเอิญผมต้องย้ายบ้านมาอยู่แถวซอยศรีสมิตรและเดินทางผ่านร้านแฟมิลี่มาร์ททุกวัน และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจ ธุรกิจแฟรนไชส์ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผมยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่ผมไม่เคยท้อ เริ่มจากสาขาที่ 1 จนปัจจุบันผมมีสาขาที่ 2 แล้ว และผมหวังว่าจะมีสาขาต่อไปอีกครับ” “ผมอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและพร้อมที่จะดูแลครอบครัวในเวลาเดียวกัน” เริ่มต้นจากที่เดินทางผ่านร้านแฟมิลี่มาร์ททุกวัน พร้อมกับเป้าหมายที่ว่าต้องการ ทำเพื่อครอบครัว ทำให้คุณสมพรมีกิจการเป็นของตัวเองและพร้อมที่จะขยายกิจการ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง


คุณ ศักดา ศิริปี

เจ้าของร้านแฟมิลี่มาร์ท


คุณ ปราจรีย์ ศิริธนเศรษฐ์

เจ้าของร้านแฟมิลี่มาร์ท