พูดคุยกับแฟรนไชส์

ศักดา ศิริปี

คุณ ศักดา ศิริปี

อดีต ทำธุรกิจส่วนตัวร้านอาหาร
ปัจจุบัน เจ้าของร้านแฟมิลี่มาร์ท

“ผมทำธุรกิจร้านอาหารมาก่อน เห็นกระแสเศรษฐกิจทั้งเมืองนอกและในไทยไม่ดี เลยดูธุรกิจอะไรที่น่าจะอยู่ได้ในสภาวการณ์แบบนี้ ก็คิดว่าร้านสะดวกซื้อน่าจะอยู่ได้ เพราะคนต้องกินต้องใช้ตลอด ผมเปรียบเทียบอยู่หลายแบรนด์ ก็มาลงตัวที่แฟมิลี่มาร์ท เพราะลงทุนไม่มาก ผลตอบแทนดี แฟร์ในการให้เลือกร้าน มีทีมงานที่เอาใจใส่ดี เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ”


คุณ ปราจรีย์ ศิริธนเศรษฐ์

เจ้าของร้านแฟมิลี่มาร์ท


คุณ สมพร สิกขารักษ์สกุล

ผู้จัดการร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาศรีสมิตรและลาซาลปาร์ค