สนใจนำเสนอทำเล

ชั้น
คูหา
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร
ราคาที่เสนอ
บาท/เดือน