ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรา
  2. เราจะพิจารณาดูความเป็นไปได้จากทำเลที่เสนอมา
  3. ทำหนังสือบันทึกคำมั่นร่วมกัน
  4. เราจะนำผลการสำรวจทำเล และ ให้คำแนะนำแนวทางการทำธุรกิจ
  5. ทำการตกลงเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
  6. ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งร้าน
  7. เราให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรหาบุคลากร และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
  8. เปิดบริการ