แนะนำสถานที่เปิดร้าน

  • มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100-150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่สต๊อกสินค้า)
  • ความกว้างของหน้าร้านอย่างน้อย 7 เมตร
  • ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปส่งสินค้าได้ ถ้าสามารถจอดรถได้ด้วยก็จะดีมาก
  • มีบ้านพักอาศัยหนาแน่น, มีตลาด, มีป้ายรถประจำทาง
  • มีคนสัญจรไปมามาก หรือ เป็นแหล่งธุรกิจ ควรเป็นอาคารห้องมุมถนน หรือ อยู่ตำแหน่งที่เห็นเด่นชัด
สนใจนำเสนอทำเล