รูปแบบแฟรนไชส์

แบบที่ 1 (มีทำเล)

ทำเลที่ตั้ง

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอาคารสถานที่เป็นของตนเองโดยบริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100 - 150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่สต็อกสินค้า)
 • ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่รถเข้าไปส่งสินค้าได้
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน

แบบที่ 2 (ไม่มีมีทำเล)

ทำเลที่ตั้ง

 • บริษัทฯ จัดหาทำเลที่ตั้งให้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน