ระบบแฟรนไชส์

มุ่งเน้นธุรกิจแฟรนไชส์

แฟมิลี่มาร์ท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจระบบแฟรนไชส์ "แฟมิลี่มาร์ท" ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แก่ผู้บริโภคแฟมิลี่มาร์ทยินดีเสนอสัญญาแฟรนไชส์แก่ผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อโดยใช้การออกแบบ และ ชื่อของแฟมิลี่มาร์ท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการและข้อมูลความรู้สำหรับการบริหารกิจการ หลังจาก ได้ตกลงทำสัญญากันแล้ว แฟมิลี่มาร์ทจะให้คำปรึกษาตลอดจนการบริการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารร้าน อาทิ เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าของร้านและพนักงาน การเยี่ยมชมและ ให้คำปรึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยทีมที่ปรึกษา จากสำนักงานใหญ่ แผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมระบบบัญชีและภาษี และการจัดหาอุปกรณ์ในการขาย ที่ทันสมัย ฯลฯ