แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 7 ครั้งที่ 21
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิรักษ์ไทยปีที่ 13
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 6 ครั้งที่ 20
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 6 ครั้งที่ 19
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 6 ครั้งที่ 18
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิรักษ์ไทยปีที่ 12
SFM ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิญี่ปุ่นครั้งที่ 6
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิญี่ปุ่นครั้งที่ 5
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 5 ครั้งที่ 16
แฟมิลี่มาร์ทลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอีก 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แฟมิลี่มาร์ทมอบถุงยังชีพ 1,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 4
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิรักษ์ไทยปีที่ 12
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 5 ครั้งที่ 15
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 5 ครั้งที่ 14
ที่ร้านสาขา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิญี่ปุ่นครั้งที่ 3
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องปีที่ 5 ครั้งที่ 13
แฟมิลี่มาร์ทจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่สวนลุมพินี
แฟมิลี่มาร์ทเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ภาพบรรยากาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล "กอดเมืองไทย ไปกับแฟมิลี่มาร์ท"
กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมวันเด็กและ มอบทุนการศึกษา
แฟมิลี่มาร์ทจับสลากหาผู้โชคดี ในแคมเปญ มหกรรมฉลอง ครบ 600 สาขา
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบทุน โรงเรียนบ้านชากนอก จ.ชลบุรี
มอบเงินให้กับ รพ. มหาราช นครราชสีมา
มอบเงินสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
แฟมิลี่มาร์ทจัดแคมเปญใหญ่ ฉลองความสำเร็จ 600 สาขา
แฟมิลี่มาร์ท “มอบเงินบริจาคให้ กับมูลนิธิรักษ์ไทย”
แฟมิลี่มาร์ทจับสลาก
หาผู้โชคดีรายการ
“เม้าท์รับโชคกับซิมแฮปปี้”
แฟมิลี่มาร์ทมอบทุนประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ในโครงการ “เยาวชนกับการศึกษา”
แฟมิลี่มาร์ทจับมือร่วมกับฟูจิตสึ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
มอบเงินสภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับรางวัล Promotion
"เชียร์มันส์...ทะลุจอ"
แฟมิลี่มาร์ทเข้าร่วมโครงการ
รวมพลังลดถุงพลาสติก
ลดโลกร้อน
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ทจับมือพันธมิตร
ไทยยามาซากิ
มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเฮติ
มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเฮติ
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย
รับโล่ห์โครงการพัฒนาลานกีฬา
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาค
ให้มูลนิธิรักษ์ไทย
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล
Promotion One 2 Call
ซื้อปั๊บรับแล้วลุ้น ภาค 2 ครั้งที่ 1
แฟมิลี่มาร์ทเข้ารับประกาศ
เกียรติคุณพระราชทานจาก
ทูลกระหม่อมrหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาฯ
นิว-วงศกร กะ จุ๋ย-วรัทยา
ช้อปที่แฟมิลี่มาร์ทกับแคมเปญ
“อุ่นใจทุกการจับจ่ายใกล้บ้านคุณ”
แฟมิลี่มาร์ทมอบทุน พร้อมพัฒนา ”ห้องสมุดเพื่อน้อง”
ให้โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก
แฟมิลี่มาร์ท จับมือ AIS
เป็นพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ
“อุ่นใจทุกการจับจ่ายใกล้บ้านคุณ”
แฟมิลี่มาร์ทเข้าร่วม
ประกวด“กระเช้าสุขภาพ”
กับกระทรวงสาธารณสุข
ผู้โชคดีจากแคมเปญ
ช้อปหรรษาลัดฟ้าตะลุยโซล
บินไปเกาหลีแล้ว
แฟมิลี่มาร์ทเข้าลงนาม
ถวายพระพร“ในหลวง”
รายการ “รถโรงเรียน” ถ่ายทำ
Scoop แนะนำสินค้า ไมโลสโนวี่ ที่แฟมิลี่มาร์ท ย่านกล้วยน้ำไท
แฟมิลี่มาร์ททำการจับสลาก
หาผู้โชคดีจากโปรโมชั่น
“Happy Family Day”
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทยมอบทุนฯ
พร้อมปลูกป่า
รายการ
“Someone อาคันตุกะ”
ถ่ายทำรายการที่สาขา
ABAC CONDO 2
แฟมิลี่มาร์ทจับสลาก
หาผู้โชคดีจากโปรโมชั่น
"ช้อปหรรษา ลัดฟ้าตะลุยโซล"
แฟมิลี่มาร์ทจัดกิจกรรม
ถวายพระพรในวันที่ 9 เดือน 9
ปี 2009 เวลา 09.09 น.
รายการ “100 Men Who
Change the World”
มาถ่ายแนะนำ
สินค้าโอเด้งที่สาขาสีลม
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทยมอบเงินสนับสนุนการ
จัดทำการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาค
ครึ่งปีแรกให้มูลนิธิรักษ์ไทย
สถานีโทรทัศน์ KBS
มาถ่ายทำรายการ Sponge
ที่สาขาสนามกีฬาหัวหมาก
โออิชิเปิดตัวชาเขียว
รสชาติใหม่ล่าสุด
ที่แฟมิลี่มาร์ท
แฟมิลี่มาร์ทรับมอบโล่
จากโครงการ "45 วันรวมพลัง
ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน"
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทยมอบทุนฯให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด จ.ชลบุรี
แฟมิลี่มาร์ทเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “รณรงค์ 45 วัน
รวมพลังลดถุงพลาสติก
ลดโลกร้อน”
แฟมิลี่มาร์ท
ร่วมสนันสนุนโครงการ
“เรียนรู้งาน สานฝันเด็กไทย”
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงิน
บริจาคให้มูลนิธิรักษ์ไทย
ปีที่ 10
มอบทุนฯให้นักเรียน
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
จ.ชลบุรี
มอบเงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มอบทุนฯให้นักเรียน
โรงเรียนวัดกระแชง
จ.อยุธยา
มอบเงินบริจาค
ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย
ลูกค้าวัน-ทู-คอล!
เติมเงิน e-pay ได้แล้วที่
ร้านแฟมิลี่มาร์ททั่วประเทศ
มอบทุนการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรียนรู้งาน สานฝันเด็กไทย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
จากกิจกรรม
ใครอยากไปญี่ปุ่น ยกมือขึ้น
ระบายสีสานฝัน
ชิงรางวัลกับแฟมิลี่มาร์ท
มอบเงินบริจาค
ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย
แฟมิลี่มาร์ทครบรอบ 15 ปี
มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ครั้งที่ 3
แฟมิลี่มาร์ทครบรอบ 15 ปี
มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ครั้งที่ 2
แฟมิลี่มาร์ท
มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แฟมิลี่มาร์ท
ทำกิจกรรมทำความสะอาด
ที่สวนลุมพินี
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิ
กองทุนไทย จัดทำ“โครงการ
สานฝันปันน้ำใจ
อาสามาเติมรัก”
แฟมิลี่มาร์ท
ทำกิจกรรมทำความสะอาด
ที่สวนเบญจสิริ
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่
และผู้จัดการร้านแฟรนไชส์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
แฟมิลี่มาร์ทร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
แฟมิลี่มาร์ทมอบเงินบริจาค
ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
ได้มอบเงินบริจาคให้กับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ถ่ายทำข่าว “น้ำส้มเซกิ”
ที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท
สาขา อาคารวานิช
การประชุมร่วมกันระหว่าง
สำนักงานใหญ่ และผู้จัดการร้านแฟรนไชส์ ครั้งที่ 4
ประจำปี 2549
แฟมิลี่มาร์ท เปิดสาขารูปแบบใหม่ภายใต้ New Concept เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
งาน “Japan Festa” จัดขึ้นที่ห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์
Family Mart จับมือ LPN พันธมิตรใหม่เปิดสาขา
ในคอนโด
แฟมิลี่มาร์ทได้มอบเงิน
บริจาคให้กับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯ
แฟมิลี่มาร์ท ได้ออกบูธในงาน ไทยแลนด์แฟรนไชส์ 2006 ที่ไบเทค บางนา
การประชุมร่วมกันระหว่าง
สำนักงานใหญ่&ผู้จัดการร้าน
แฟรนไชส์ครั้งที่ 3 ประจำปี
กิจกรรมประขาสัมพันธ์ อาหารกล่องพรานทะเล
ที่ร้านแฟมิลี่มาร์ท
ถ่ายทำละครเรื่องมือปราบฟันน้ำนม ที่สาขา ม.ศรีปทุม
โออิชิ กรีนที รสชาติใหม่
"แอปเปิลกีวี"
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
ได้จัดการประชุม
เปิดสาขาอาคารวานิช
เดือนมกราคม
กิจกรรม I LOVE MY KING ที่สาขาสยามสแควร์
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
ตามล่าหาพระอาทิตย์
คุณทาเกชิ ทากาสุงิ เข้ารับพระราชทานโล่
กิจกรรมเพื่อสังคม