ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
 
ตำแหน่งงานรอคุณ
ข้อคิดคนทำงาน
คุยกับชาวแฟมิลี่มาร์ท
ศูนย์รับสมัครงานประจำร้าน
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
        สมัคร    
 
สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน และต้องการทำงานในบริษัทที่มั่นคง แฟมิลี่มาร์ทเป็นที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้
รับประสบการณ์ในการทำงานหลายด้าน จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครงานประจำร้านแฟมิลี่มาร์ทในตำแหน่งพนักงานชั่วคราว (Part-Time)
หรือผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา สามารถติดต่อไปยังศูนย์รับสมัครงานด้านล่างตามพื้นที่ของท่านได้ทันที
เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านและขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
เอกสารการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
2.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
99/9  อาคารเซ็นทรัลพลาซา  แจ้งวัฒนะ  ออฟฟิศ  ทาวเวอร์
ชั้น 21  หมู่ที่ 2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทร. 0 2836 5999  โทรสาร. 0 2836 5998
 
 
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท HOME ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
Copyright © 2009 Central FamilyMart All rights reserved.