ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
 
ตำแหน่งงานรอคุณ
ข้อคิดคนทำงาน
คุยกับชาวแฟมิลี่มาร์ท
ศูนย์รับสมัครงานประจำร้าน
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
        สมัคร    
 
คุณฉลองชัย ศรีบุญเรือง (กุ้ง)
วันเริ่มงานกับบริษัท 14 ตุลาคม 2539
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี Purchase
ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชีตรวจนับสินค้า


“ผมฉลองชัย ศรีบุญเรือง ครับ เริ่มงานกับแฟมิลี่มาร์ทเมื่อ 14 ตุลาคม 2539 ก็ย่างเข้าปีที่ 12 แล้วครับ เรียกว่าทำ
งานที่นี่เป็นที่แรกในชีวิตก็ว่าได้ครับ ปัจจุบันก็ดูแลแผนกบัญชีตรวจนับสินค้าครับ ผมเชื่อใน หลักการทำงานเป็นทีม
ครับ ก็จะพยายามสร้างความสามัคคีในทีมให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข แล้วผลงานก็จะออกมาดีครับ
โดยจะดูแลให้ความสำคัญกับทุก ๆ คนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน และใน 1 เดือน ที่แผนกจะมีการประชุม 1 ครั้ง ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ผมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้แสดง ความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งก็
จะเป็นการสร้างศักยภาพทีมงานไปในตัวด้วยครับ แล้วเมื่อเรา นำแนวคิดเค้ามาปฏิบัติ เค้าจะเต็มใจที่จะทำเพราะมา
จากความคิดของเค้านั่นเองครับ เวลาสั่งงาน หรือ มอบหมายงานก็จะพิจารณาว่างานนั้น ๆ เหมาะกับใคร และอธิบาย
ให้เข้าใจว่างานที่มอบหมายไปนั้น มีความ สำคัญอย่างไรบ้าง รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วยครับ สิ่ง
ที่ทำให้อยู่แฟมิลี่มาร์ทนานก็เป็น ความผูกพันครับ ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น รวมทั้งเพื่อนร่วม
งานก็มีส่วน ครับ และบริษัท ก็ให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานในหลายๆ ด้านครับ ทำให้เราได้เรียนรู้จากการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ นั่น เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเราด้วยงานที่เราทำทุกวันครับ”คุณ พนิดา เรืองเพ็ง (กุล)
อีกหนึ่งเสียงของชาวแฟมิลี่มาร์ท ปัจจุบัน ตำแหน่ง District Manager
 
 
 
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท HOME ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
Copyright © 2009 Central FamilyMart All rights reserved.