ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
 
สารจากประธานกรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
เครือข่ายทั่วโลกของแฟมิลี่มาร์ท
แฟมิลี่มาร์ทกรุ๊ป
ประวัติบริษัทโดยสังเขป
ข้อมูลแนะนำบริษัท
หัวใจของความสำเร็จ
 
        สมัคร    
English
 

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และดำเนินกิจการระบบแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ทในประเทศไทย ด้วยการเปิดร้านสาขาในแหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้นๆอีกทั้งแฟมิลี่มาร์ทได้สนับสนุนให้ร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่เดิม เข้ามาร่วมธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของแฟมิลี่มาร์ท แทนที่จะเป็นการเปิดร้านแข่งขันกัน ซึ่งร้านค้าเหล่านั้น ล้วนยินดีกับผลประโยชน์ต่างๆมากมายจากการประกอบกิจการร้านแฟมิลี่มาร์ท รวมทั้งสามารถพัฒนาร้านให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีแนวทางชัดเจนด้วยเจตนารมณ์ที่จะเติบโตไปพร้อมกันนี้เองจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่ผู้ค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย

   

   

   
เราจะสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้เราได้เติบโตร่วมกับลูกค้า

เรามุ่งเน้นพัฒนาการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าไปแนะนำสนับสนุนให้ผู้รับสิทธิ (FC) ได้รับผลตอบแทนอย่างพึงพอใจ

เราจะร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

เราจะดูแลและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี สร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับพนักงานเพื่อที่พนักงานสามารถเติบโตร่วมกับบริษัท

เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์รวมถึงการคืนกำไรให้กับสังคม


    คลิกเพื่อขยายภาพ
 
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท HOME ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
Copyright © 2009 Central FamilyMart All rights reserved.